Aanstaande maandag tijd voor de Algemene Ledenvergadering

Maandag 24 november aanstaande om 19.30 uur tot 20.30 uur is het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Het moment dat het bestuur je (als verenigingslid) weer op de hoogte brengt van het reilen en zeilen van de vereniging.  De volgende punten komen onder andere aan de orde: financiën, samenstelling bestuur, website, kerstbal- / olieboltoernooi, sponsorcommissie. Er is ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen of om ideeën aan elkaar te delen.

Kortom de koppen weer even bij elkaar in het belang van de vereniging!

Traditiegetrouw is er voor alle leden en ouders/verzorgers van leden aansluitend instuifvolleybal met na afloop de mogelijkheid voor een drankje aan de bar.

Mocht je de uitnodiging hebben gemist of de notulen van de laatste en voorlaatste vergadering willen ontvangen? Neem dan nog even contact op met onze secretaris, via: secretaris@havot.nl.