Nieuws bestuur: ALV 28 november

Op maandag 28 november van 19.30 uur tot 20.30 uur zijn alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Na de vergadering is voor ieder volleybal (instuif) tot 22:00 uur met als afsluiting een drankje aan de bar.

Mocht je de persoonlijke uitnodiging en de notulen van de vorige ALV-vergadering gemist hebben, neem dan even contact op met onze secrataris@havot.nl

118