AVG verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De verantwoordingsplicht houdt in dat wij met documenten moeten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

Om hier aan te kunnen voldoen hebben wij via www.avg-programma.nl een stappenplan doorlopen waarna wij een verklaring hebben ontvangen.

AVG-verklaring