De Heren van Havot: Gebrek van Nek

Het is een bekend verschijnsel dat de mens beschikt over armen en benen. Goed, er zijn meer lichaamsdelen maar ter wille van de beknoptheid beperken we ons tot armen en benen. Meestal zijn er van elk twee en is het geheel met elkaar verbonden door iets wat men romp noemt. Van laatstgenoemde heeft elke mens er slechts een, al kunnen vorm en omvang de indruk wekken dat sommigen beschikken over een groter aantal rompen.

Boven op het beschreven geheel van armen en benen en romp wiebelt of waggelt of draait een hoofd; ook wel de zetel van het verstand genoemd al gaat men er dan wel bij voorbaat van uit dat de eigenaar van het hoofd zulks onder de pet heeft. Lees verder “De Heren van Havot: Gebrek van Nek”

De Heren van Havot: uitzicht op zee

De zee is grenzeloos water… Ginds is de einder en daar de rand van het strand, dichterbij de voeten de grenslijn van water en land.

Soms heeft de mens uitzicht nodig. Hij trekt naar zee en wat hij daar doet is opmerkelijk. Hij doet zijn schoenen uit en gaat blootsvoets. Wat een symboliek zit er eigenlijk in dat beeld: de mens die het contact zoet met de elementen. De aarde onder zijn voeten, de wind in zijn haren en de zee voor het oog, in het  oor en in de neus. Hij wordt besprongen door de oerkrachten der natuur: de altijd in beweging zijnde zee, het immer doorgaan van de wind en de altoos draaiende aarde. En het vuur….. de mens zoekt het vuur, iets waardoor hij uitgedaagd wordt, waarvoor hij in vuur kan raken, een vergezicht. Lees verder “De Heren van Havot: uitzicht op zee”

De Heren van Havot: Dagbrakers

De bomen groeien niet tot de hemel. Het is een bekend verschijnsel, een spreekwoord en ook een prettig gegeven. Immers, waar de bomen tot de hemel zouden groeien, zou het hier hele tijden donker zijn. Al het gebladerte zou de hemel mogelijk verduisteren en de dingen die we normaal in de schemering doen, zouden we dan in complete duisternis moeten verrichten. Het zou de kinderen van de nacht mogelijk als muziek in de oren klinken, maar voor ons dagbrakers…..Het zonlicht zouden we minder zien, de stranden zouden ontvolkt raken en zonnepanelen alleen nog te gebruiken als spiegel. Zonnebrillen zouden vervangen worden door nachtkijkers. De maan zou helemaal verdwijnen. Zij is immers een hemellichaam dat licht ontvangt van de zon en als je de zon als minder zou zien…. Geen maan! Waar moeten verlichte stelletjes nog bij dromen, waar halen de zoetgevooisde minnedichters en liedjeszangers hun inspiratie vandaan en hoe moet het mannetje op de maan overleven. En hoe komt het dan met Sinterklaas? Lees verder “De Heren van Havot: Dagbrakers”

De Heren van Havot: jong geleerd oud gedaan

Misschien dat de heren donderdag dachten: dat is kat in ’t bakkie. De tegenstander was jong en onervaren. En al heeft de jeugd de toekomst, die toekomst was er vanavond nog niet. Wat dat betreft hadden de heren ook meer aan het heden; zij wisten immers uit eeuwenlange ervaring: zo gewonnen, zo geronnen. In stilte waren ze bereid hun tegenstanders te vertellen dat wat in het vat zit niet verzuurd, maar voor hen gold “hebben is hebben en krijgen is de kunst”.

Lees verder “De Heren van Havot: jong geleerd oud gedaan”

De Heren van Havot: Havot en de reden van omslag

“Omzien in verwondering” is de titel van een boek. Het zou ook de beschrijving kunnen zijn van de terugblik op de donderdagse volleybalwedstrijd van de Havotse broederhood of men. Immers, een eerste set verloren en de tweede ook, de derde nipt gewonnen (24-26) en de vierde nipt verloren (27-25). Edoch, wat blijft is de smaak van het vertoonde spel, is de vraag naar het waarom, is de verwondering naar de reden van omslag, is de zoektocht naar het breekpunt ergens in de tweede set. Vanwaar de krampacht, de soepelloosheid, de ondertuigendheid van eigen kunnen in de eerste twee sets? Moeten wij de oorzaak zoeken in angst om te verliezen of zijn we domweg bang om de victoriehaan te horen kraaien? Is een joechhei aan zegepralende geluiden niet aan Havot besteed? Was het in de derde set de som der leeftijden die het verschil maakte (immers, duidelijk hoger dan de eerste twee)? Was het een kwestie van hoog onderwijsgehalte die meer lijn in het spel deed komen naarmate de nummering van de sets omhoog liep? Of moet men het juist van de andere zijde benaderen en stellen dat naarmate de wedstrijd vorderde de bank steeds beter bezet werd met lieden die de juiste aanwijzingen konden geven waardoor het ook in het veld beter ging lopen? Of zoeken we aan de verkeerde zijde van het net en moeten wij zoeken aan gene zijde en stellen dat juist het tanende vertrouwen van de tegenstander er voor zorgde dat het spel der Havotianen niet-tanend was maar juist omgekeerd evenredig aan? Waar moeten wij zoeken, temeer daar oorzaken als wel of niet brildragend, baardhebbend en schedeldoorschemerend geen juiste maatstaf bieden? Of is het toch de leeftijd die langzaam op gang komend langzamerhand steeds meer weerstand weet te bieden tegen het mogelijk ietwat jongere, dus minder ervaren, andere team? Is het een kwestie van de diesel die op gang is als de wedstrijd zijn einde vindt? Werd het Havotteam lichter naarmate de wedstrijd voortschreed?

Lees verder “De Heren van Havot: Havot en de reden van omslag”