De Heren van Havot: Gebrek van Nek

Het is een bekend verschijnsel dat de mens beschikt over armen en benen. Goed, er zijn meer lichaamsdelen maar ter wille van de beknoptheid beperken we ons tot armen en benen. Meestal zijn er van elk twee en is het geheel met elkaar verbonden door iets wat men romp noemt. Van laatstgenoemde heeft elke mens er slechts een, al kunnen vorm en omvang de indruk wekken dat sommigen beschikken over een groter aantal rompen.

Boven op het beschreven geheel van armen en benen en romp wiebelt of waggelt of draait een hoofd; ook wel de zetel van het verstand genoemd al gaat men er dan wel bij voorbaat van uit dat de eigenaar van het hoofd zulks onder de pet heeft.

U dacht dat dit stukje over volleybal zou gaan en vermoedt dat u bij de biologieles terecht bent gekomen en daar had u al grote jeugdtrauma’s van overgehouden uit de jaren dat u graag alles wilde weten en men bepaalde aspecten in de les toch onder de dekens hield. Frustraties wellicht ook vanwege het feit dat de biologieboeken in uw schooltijd nog zwart-wit waren en u het meest van natuur geniet wanneer dat in kleur is uitgevoerd.

Het punt waar zich de volleyballerij en het lichaam zoals boven beschreven verbinden heet Nek. Door Nek gaat de stroom met boodschappen van hoofd naar armen, benen, romp: doe dit, doe dat. Vergis u niet, het gaat daarbij om miljoenen berichten, karrevrachten vol. Door Nek gaan ook de bevestigingen terug: opdracht voltooid, actie uitgevoerd, etc. Zo hoort dat tenminste te gaan….

Er zijn dagen dat dat niet zo werkt. Goed, het hoofd wil wel en stuurt de juiste berichten. En de rest van het lichaam wil ook wel maar heeft om de een of andere reden moeite het boodschappenlijstje van hoofd te ontcijferen. En dus gebeuren de dingen niet goed, half, lamlendig…. En ook de bevestigingen zijn onvolledig zodat ook hoofd de grip op de werkelijkheid verliest. Tussen willen en worden grijnst een kloof, tussen doel en uitvoering gaapt een gat, tussen spel en vreugde grimlacht frustratie. Een aparte warming-up van Nek zou wellicht uitkomst bieden of misschien een sjaaltje of zo.

Havot volleybalde donderdag tegen Wytgaard. Een wedstrijd die met moeite met 0-4 werd gewonnen tegen een betere en goed spelende tegenstander. Je zou kunnen zeggen: wat nou gezeur over Nekken en zo, je hebt toch eervol  verloren? Maar toch…. Havot voelde zich geNekt door het eigen spel, de gedachte “er had toch meer…….” en wist na afloop niet hoe snel ze de Nek moesten gaan bevochtigen om de verstoorde verhoudingen tussen hoofd en de andere lichaamsresten te herstellen. U denkt: wat een geklets uit de Nek?

Ongetwijfeld! In ieder geval: Nek, sjaalom!  (Havot – Wytgaard: 0-4)