Over ons

S.V. Havot is een sportvereniging gericht op volleybal en badminton voor Hallum en omgeving. De sportvereniging is op 7 april 1982 bij notariële akte opgericht en telt op dit moment zo’n 65 volleyballeden en 12 badmintonleden. Voor wat betreft de volleybal is er één herenteam, één damesteam en zijn er  5 jeugdteams. Deze teams spelen op verschillende niveaus in regio Noord van de NeVoBo-competitie. Daarnaast maken nog een aantal recreanten op maandagavond deel uit van onze vereniging. Ook heeft de jeugd beneden de twaalf jaar de aandacht van onze vereniging. Deze jeugd speelt Cool Moves Volley (CMV). CMV houdt in dat er op verschillende niveaus stapsgewijs volleybal wordt geleerd.

De dames en heren spelen hun thuiswedstrijden in het sportcentrum “de Bildtse Slag” in Sint Annaparochie. De trainingsavond voor de heren is op maandagavond. Op dinsdagmiddag en avond zijn de trainingen voor de jeugd en traint ook het damesteam op die avond. De vaste wedstrijddag voor het heren- en damesteam is op donderdagavond en voor de jeugd op zaterdag. De CMV-jeugd speelt één keer in de vier weken een wedstrijd op zaterdagochtend in toernooivorm. De wekelijkse trainingen vinden plaats in het multifunctionele centrum “it Trefpunt” van Hallum. De trainingen worden gegeven door opgeleide en ervaren trainers.

De badminton binnen onze vereniging wordt op recreatief niveau gespeeld en is er voor elk die ouder is dan 16 jaar. Elke week is er op de donderdagavond sportief en ongedwongen badminton ook in “it Trefpunt”.  Voor de afwisseling wordt er 6x per seizoen gebadmintond in de grote sporthal “de Heechfinne” te Ferwert. Om er toch een beetje een competitiegevoel te creëren wordt er ook wel gebadmintond tegen andere recreatieve badmintonners uit een ander nabij gelegen dorp.

Naast presteren in de volleybalcompetitie en opleiden van goede volleyballers, vinden we gezelligheid ook erg belangrijk. Voor onze leden is dan bijvoorbeeld het slot- of starttoernooi en het oliebollentoernooi een gezellige samenkomst.  Maar ook als lid een avond mee badmintonnen of even instuiven op de maandagavond valt daaronder.

Ook als vereniging treden wij graag naar buiten. Figuurlijk draaien wij onze hand er niet voor om mee te denken en te organiseren aan een volleybaltoernooi tijdens het jaarlijkse dorpsfeest in Hallum. Letterlijk zijn wij bij goede weersomstandigheden op het kunstgrasveld aan het volleyballen en badmintonnen.

Ter promotie van de vereniging in het dorp Hallum en omgeving organiseert s.v. Havot voor recreatie sporters periodiek Havot-trefpuntvolleybalcafé.  Voor dit volleybalcafé mag ieder zich aanmelden, te denken aan bijvoorbeeld vriendengroepen, buurtverenigingen, team collega’s of gewoon als individu. Tijdens het volleybalcafé wordt er afhankelijk van de deelname in toernooivorm gespeeld. De nadruk ligt hier dan ook op een sportief en gezellige avond beleven.

proost 2

Kortom, bij s.v. Havot wil je badmintonnen en volleyballen!