Sporters bij s.v. HAVOT; GEFELICITEERD!

Vandaag, 7 april is onze volleybalclub 40 jaar geworden.  In de notariële akte staat het volgende:

“Heden, de dertiende januari negentienhonderd negenentachtig, verschenen voor mij, mr. Wouter Albertus Bernhard Pieffers, notaris ter standplaats Marrum, gemeente Ferwerderadeel:

1) de heer Klaas A. Wiersma, enz.

2) mevrouw Grietje Hoekstra, gehuwd met de heer Hellinga, enz.

te dezen handelend voor zich en als mondeling lasthebbers van:

de heer Leo op den Kelder, enz.

de heer Hendrik de Vries, enz.

mevrouw Elisabeth Terpstra, enz.

mevrouw Jacoba Kuiken, gehuwd met de heer Nieuwhof, enz.,

tezamen vormend het voltallig bestuur van volleybalvereniging HAVOT.

De comparanten verklaarden: dat op zeven april negentienhonderd tweeëntachtig een vereniging is opgericht, teneinde in georganiseerd verband het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.”

Dat dit met terugwerkende datum is gebeurd, komt omdat vóór die tijd er al een mooie dorpencompetitie draaide met zowel  heren- als damesteams! Aan de wieg van dit  HAVOT stonden: R.  Dijkstra én Gerie en Lammert van der Veen (horlogezaak).

Gisteravond heeft het volledige bestuur dit heugelijke feit al gevierd. We zijn dan ook erg blij met de levendigheid van deze sportvereniging in Hallum. Dat kan natuurlijk niet zonder belangrijke speel(st)ers rond Hallum (Blije, Britsum, Ferwert, Goutum, Oude Bildtzijl, Stiens en Rottum).

We hebben een mooie en ook wekelijks groeiende jeugdafdeling met zowel twee CMV-teams als één C-jeugdteam (8 spelers die al op zaterdag competitie spelen). Afgelopen dinsdagmiddag werd er bij de CMV-jeugd weer fanatiek geoefend o.a. op de opslag; op de foto zie je dat er gescoord kon worden door de opslag in een hoepel te spelen. Dat was een ware happening. Sjappo aan Pier, Nynke en Senne die deze energiebundeltjes onder controle weten te houden. Deze jeugd heeft ook enthousiast huis-aan-huis gevent met onze pepermuntactie.

Bij de dames gaat het ook goed; na fanatieke trainingen wordt er heel goed gespeeld bij de diverse wedstrijden. We staan op dit moment op de tweede plaats, maar er is een eerste plek in zicht (dat was het vaker…..). Dit jaar heeft de NeVoBo beslist dat er geen kampioenschap/promotie/degradatie zal zijn i.v.m. de afgelopen corona-competitie. Wel een mooie oefening voor volgend jaar.

De heren redden het met hun krappe ploegje qua aantallen soms maar net, maar we zien ook daar progressie; de middenmoot is in zicht. Dat belooft weer iets moois voor het komende seizoen. Een prima samenwerking tussen Stasko en Havot levert versterking op.

Op 16 november 2010 is een statutenwijziging geweest. Dankzij opnieuw Klaas Wiersma, met Willem van Kalsbeek, Pier Kooistra en Nienke Kooistra (beter bekend als Nynke de Haan) zijn we een SPORTVERENIGING HAVOT geworden. Zo werd de badmintontak opgenomen in onze vereniging!

De badmintongroep gaat onverstoord door op de donderdagavond; geheel zelfsturend wordt er ter plekke beslist of er gedubbeld wordt of enkelspel over de breedte van het veld. Ook daar fanatieke en soms “gemene” klappen om de tegenstander maar te “vloeren”. De bankzitters kunnen even uitpuffen en alvast de tegenstander observeren voor de volgende set. Natuurlijk wordt er ook eventjes bij gekletst.

Al met al een mooi clubje, dat HAVOT.

En dan onze extra dank aan al diegenen die de pepermuntactie wéér tot een succes hebben gemaakt; Hallum e.o. heeft de komende weken een andere geur; niet die van koekjes, maar van Fortuin Wilhelmina pepermunt! Er zijn zo’n 95 dozen à 12 doosjes verkocht. De bedragen die via de QR-code betaald zijn moeten nog even worden verwerkt, zodat de eindstand nog niet helemaal duidelijk is. Waar gebruiken we dit mooie sommetje geld voor?

  • We hebben altijd de contributie van de jeugd laag gehouden om laagdrempelig te zijn voor de nieuwe talenten; hiervoor gebruiken we weer een deel (op de ALV zal dit uitgelegd worden)
  • Omdat we nu 40 jaar bestaan, is een feestje zeker nodig! Hiervoor kunnen we een deel van deze pepermuntactie gebruiken om voor alle leden iets te organiseren. En daarom:

Oproep aan (ouders van) leden om mee te denken voor dit jubileumfeest! Als je zin én tijd, creativiteit en energie hebt, mag je meedenken. Wat zou het mooi zijn als uit elke geleding één/twee personen willen meewerken aan een mooi feest! Hoe/wat/waar gaan we dan als jubileumcommissie bedenken. Je mag je aanmelden bij voorzitter@havot.nl of Theunis bellen: 06 3878 7816

PS1. In de Hallumer feestweek staat op de zaterdag een volleybaltoernooi gepland; buurten en vriendenclubs kunnen weer tegen elkaar strijden. Natuurlijk heeft HAVOT zich aangeboden om mee te organiseren. Ook hier hulp nodig bij opbouw, fluiten, schema’s maar ook volleyballen.

PS2. Om goed beslagen ten ijs te komen willen we als HAVOT weer het “Trefpunt volleybalcafé” opnieuw in leven roepen. In sociale media gonst het al. Wat zou het mooi zijn als buurten/vriendenclubs/bedrijven deze toernooi vorm gebruiken om zich (een beetje beter) voor te bereiden voor het volleybaltoernooi in de feestweek.